callme屠龙麦粒花!

编辑: -

改中文名真係可以好讲究,要改一个又霸气又平实又可爱又浪漫嘅名,真係唔容易呀,但係都畀佢做到鸟--屠龙麦粒花先生!
callme屠龙麦粒花!callme屠龙麦粒花!
呢个名字係属于呢为来自荷兰嘅鬼佬嘅,呢位屠龙大侠个名真係好有性格,听完你自介想唔记得都几难~你睇佢识读自己个名㗎!
callme屠龙麦粒花!
佢个名真係同上年呢位红极一时嘅激烈的海胆先生有得挥!

来源:Boyan Nijpels